Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2017

0104 d97c 420

earsplittingtrumpet:

from R. Kikuo Johnson’s Night Fisher

Reposted fromdreamfulartist dreamfulartist viaasz asz
MaliaDhey
7690 b2d3 420
Reposted fromtfu tfu viaasz asz

May 16 2017

2783 3ea0 420
Reposted fromtuba-ornot-tuba tuba-ornot-tuba
MaliaDhey
2287 c43b 420
Reposted fromcharlotteflax charlotteflax

May 09 2017

MaliaDhey
6559 7675 420
Reposted fromnyaako nyaako viaasz asz
MaliaDhey
Reposted fromfungi fungi viaasz asz
MaliaDhey
8718 c7fa 420
Reposted fromkaiee kaiee viaasz asz
MaliaDhey
6246 b669 420
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaasz asz
MaliaDhey
0279 9685 420
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaasz asz
MaliaDhey
wszedłem do pokoju i powiedziałem, że ewentualnie wybrałbym filologię polską, ponieważ pragnę w przyszłości zajmować się literaturą i ojciec, usłyszawszy nowinę, złapał leżącą akurat pod ręką "czarodziejską górę" i wyrżnął nią o ścianę. potem złapał stojący na stole radziecki budzik i wyrżnął nim o ścianę. budzik rozsypał się w proch, "czarodziejskiej górze" prawie nic się nie stało. czas przestał istnieć, literatura ocalała.
— jerzy pilch
MaliaDhey

skypig357:

giflounge:

1944 - Snowball the cat tries to take over a machine gun in Normandy so she can shoot some Nazis herself.

Blessed post. Good kitty

Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viachrzrzrz chrzrzrz

July 09 2015

1627 742c 420
Reposted fromTheLadyPeonyMoon TheLadyPeonyMoon viaasz asz
MaliaDhey
0314 eed0 420
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viaasz asz
MaliaDhey
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaasz asz
MaliaDhey
Beksiński, fotografia (lata 50-te)
Reposted frommarfi marfi viaasz asz
3559 99e7 420
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaasz asz
MaliaDhey
2967 b435 420
Édouard Manet, Pijący absynt
Reposted frompotrzask potrzask viaasz asz
MaliaDhey
8117 817d 420
Reposted fromhagis hagis viaasz asz
MaliaDhey
7836 b84f 420
Reposted fromsnoopypozdro600 snoopypozdro600 viaasz asz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl